Loading...

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum Emigracji w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sprzedaży biletów do Muzeum Emigracji w Gdyni.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-06-20.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-20.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Brak mapy strony lub wyszukiwarki,
 • Brak logicznej struktury nagłówków,
 • W podstawowej wersji strony zbyt mały kontrast między tłem niektórych elementów a tekstem (strona umożliwia zmianę ustawień i zwiększenie kontrastu).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Otrębska, m.otrebska@muzeumemigracji.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48586704156 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Masz prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Możesz użyć wzorów wniosków:

Postaramy się zapewnić dostępność jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli nie będzie to możliwe, wskażemy nowy termin zapewnienia dostępności, nie późniejszy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić Ci żądanej dostępności, powiadomimy Cię o tym i postaramy się zapewnić dostęp w inny sposób.

Skargi i odwołania

W przypadku braku zapewnienia dostępności możesz złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON. Skargę złóż do Pomorskiego Oddziału PFRON.

Możesz też złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Muzeum Emigracji w Gdyni

Polska 1
81-339 Gdynia

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsce parkingowe jest pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami jest tuż obok podjazdu dla osób poruszających się na wózkach.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

Do muzeum prowadzą 2 wejścia.

Wejście główne

 • znajduje się na środku frontowej ściany budynku,
 • kierują do niego schody,
 • schody mają 7 stopni,
 • schody mają szerokość 200 cm,
 • przy schodach znajduje się 6 poręczy,
 • główne skrzydło drzwi wejściowych ma 110 cm szerokości,
 • drzwi otwierają do zewnątrz,
 • otworzenie drzwi wymaga dużej siły.

Wejście z podjazdem

Osoby poruszające się na wózkach, z pomocą kul i balkoników oraz rodziny z dziećmi w wózkach mogą skorzystać z wejścia znajdującego się z lewej strony budynku.

 • przy wejściu jest podjazd z kątem nachylenia około 7 stopni,
 • podjazd ma poręcze,
 • główne skrzydło drzwi wejściowych ma 96 cm szerokości,
 • drzwi otwierają się do zewnątrz,
 • otworzenie drzwi wymaga dużej siły,
 • po lewej stronie drzwi jest dzwonek z podświetlanym przyciskiem. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy wejściu, na przykład przy otwarciu drzwi - zadzwoń dzwonkiem i poczekaj na pracownika Ochrony.

Przestrzeń za wejściem

 • Kasa znajduje się na lewo od wejścia głównego, w odległości około 10 metrów.
 • Kasa i Księgarnia wyposażone są w pętlę indukcyjną.
 • W Kasie i Księgarni dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów lub windy.

Winda

W budynku znajdują się dwie windy.

Jedna winda znajduje się przy bocznym wejściu do budynku.

Ta winda prowadzi:

 • do szatni na poziomie -1,
 • na parter, gdzie znajdują się kasy, księgarnia oraz bistro,
 • na pierwsze piętro budynku, gdzie znajdują się biura muzeum,
 • na drugie piętro budynku, gdzie znajdują się biura muzeum, sala kinowa oraz restauracja Mondo di Verde.

Druga winda znajduje się w holu budynku, naprzeciwko wejścia głównego i po prawej stronie schodów.

Ta winda prowadzi:

 • na pierwsze piętro, na którym znajduje się wystawa stała oraz sala multimedialna i sala wystaw czasowych.

W obu windach:

 • drzwi otwierają się automatycznie,
 • są komunikaty głosowe,
 • przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a,
 • przyciski sterujące mają duże oznaczenia.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

W budynku muzeum znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:
 • na parterze w głównym holu, po prawej stronie od schodów znajdujących się naprzeciwko głównego wejścia do muzeum,
 • na pierwszym i drugim piętrze obok pomieszczeń biurowych,
 • na pierwszym piętrze na końcu korytarza znajdującego się po lewej stronie wystawy stałej,
 • w części wystawienniczej między częścią poświęconą II wojnie światowej i Syberii a salą poświęconą historii Polonii i Polaków na świecie.

Szczegóły techniczne:

 • W toaletach na parterze znajdują się również przewijaki dla dzieci.
 • Pole manewrowe ma 107 cm x 180 cm.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Dodatkowe informacje